Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelő

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:

Optik+ Kft.
7621 Pécs, Mária utca 22-24.
Cégjegyzékszám: 02-09-070435
Adószám: 13615343-2-02
E-mail: info@torhetetlenszemuveg.hu

Az adatkezelő és a webáruház üzemeltetője, a torhetetlenszemuveg.hu felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számokon:

Hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés:
NAIH-124617/2017.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban: „Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes űrlapok kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, a webáruházban leadott rendelések teljesítése, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

A kezelt adatok köre

A webáruházban történő regisztráció során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • telefon

A webáruházban történő rendelések során ettől eltérő vezetéknév, keresztnév, telefonszám, adószám, irányítószám, város, utca, házszám kerülhet rögzítésre szállítási, illetve számlázási címként az Érintett igényeitől függően.

Cookie-k

Jelen weboldal használata során a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel. Jelen weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A weboldal felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen weboldal üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

Google Analytics

Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

Hírlevél

Az Érintett a regisztráció során külön, kifejezett hozzájárulását adja a hírlevélre való feliratkozáshoz. Az adatok tárolására és a hírlevelek kiküldésére Adatkezelő a Mailchimp (mailchimp.com) hírlevél küldő szolgáltatót használja. A felhasználó által a hírlevél feliratkozáshoz felhasznált adatok:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az Érintett kérésére történő törlésig tart.

Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, a webáruházban bejelentkezés után saját fiókadatok módosításátval, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.

Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

Az adatkezelés módja

Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes úrlapok kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

 • az Adatkezelő munkatársai;
 • egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 • egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelő hírlevelei, direkt marketing üzenetei kiküldéséhez a mailchimp.com szolgáltatót (The Rocket Science LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) használja adatfeldolgozóként. Az adatfeldolgozó által a következő adatok kerülnek felhasználásra:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím

Az adatfeldolgozó adatkezelési irányelveiről bővebb információt angol nyelven itt találhat.

Adattovábbítás

Az adatkezelő a megrendelések teljesítéséhez a Dioptrans Kft. (1161 Budapest, Iskola utca 34-36.) részére a következő adatokat továbbítja:

 • szállítási cím
 • megrendelés végösszege

Adatbiztonság

A személyes adatokba kizárólag a webáruház üzemeltetője erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A regisztráció során keletkező információk a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kerülnek kezelésre, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat a webáruház üzemeltetője harmadik fél számára nem adhatja ki, kivéve a vásárlás lebonyolításához szükséges kereskedelmi partnert.

A webáruház üzemeltetője gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

Tájékoztatás kérése, adatok módosítása, törlése, zárolása

Az Érintettek saját adataikat bármikor megtekinthetik és módosíthatják a weboldal felületére történő bejelentkezés után az erre kialakított "Fiókom" menüpont alatt.
Tájékoztatást és módosítást a webáruház ügyfélszolgálatán keresztül is kérhetnek elektronikus levélben az info@torhetetlenszemuveg.hu e-mail címen.

A regisztráció törlésére csak elektronikus levélben benyújtott kérelem után van lehetőség.

Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

Egyéb nyilatkozatok

Előfordulhat, hogy a weboldalakon a webáruház üzemeltetője akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a webáruház üzemeltetője semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

A webáruház üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy weboldalait, azok szolgáltatásait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A webáruház üzemeltetője nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a webáruház üzemeltetője kifejezetten kizárja.

A webáruház üzemeltetője nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a webáruház weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

A webáruház egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.